Forbrukslån eller kredittkortlån

Skal du velge forbrukslån, eller skal du bruke kredittkortet? Disse to «metodene» har svært mange fellesnevnere, og skiller seg egentlig kun vesentlig ut på noen få punkter. Mens du ved et forbrukslån får utbetalt en sum til kontoen din, så har du ved sistnevnte muligheten til å disponere pengene via et plastikk-kort. I prinsippet er dette den største forskjellen, men allikevel anbefaler vi den ene typen til enkelte formål, mens den andre igjen passer bedre til andre ting. Les videre for å forstå hva vi mener!

Når bør du bruke forbrukslån?

Av disse to alternativene, så er det forbrukslån som oftest har den laveste renten. Det gjør at vi anbefaler denne typen lån til større innkjøp som du skal betale ned over lengre tid. Snakker vi om summer på over 50 000 kroner, så vil det kanskje ofte lønne seg med et forbrukslån fremfor et kredittkort. Enten du trenger penger til oppussing, reise, kjøp av ny (brukt)bil eller hva det måtte være, så vil lav effektiv rente være viktig. Og et typisk usikret lån har gjerne en effektiv rente på under 20 prosent, og kanskje ned mot halvparten hvis man er riktig så heldig, så her kan det være mye penger å spare.

Og når bør du bruke et kredittkort?

Et kredittkort har den fordelen med at du får umiddelbar tilgang til pengene, ettersom du allerede har fått tilgang til pengene. Med et forbrukslån blir det noe ventetid fra du søker om lånet til det er inne på konto. Derfor anbefaler vi et kredittkort til «normal handling», ettersom man også har inntil to måneder med rentefri nedbetaling her. Samtidig har også mange kredittkort bonuser når du handler med de, som kan være verdt å utnytte for å spare penger.

Oppsummeringen blir derfor …

… at kredittkort egner seg bra for hverdagslige handler, utlegg og andre ting man kanskje ikke har råd til å betale for med «cash». Derimot er renten her gjerne noe høyere enn ved et forbrukslån, ofte på 25 prosent eller høyere, slik at man i de fleste tilfeller vil ønske å handle på avbetaling med forbrukslån og direkte i butikk med kredittkortlån. Dessuten har sistnevnte mange fordeler og bonuser som kan være verdt å utnytte, slik at oppsummeringen må bli at vi anbefaler alle å ha et kredittkort i lommeboka, samtidig som man kan søke om forbrukslån til større prosjekter som skal betales ned over lengre perioder.

Andre om dette:
https://www.entercard.no/forbrukerinfo/forbrukslan-eller-kredittkort/

{ Add a Comment }

Hva er rentes rente og hvordan påvirker det din økonomi?

Du vil ved to tilfeller få kjennskap til begrepet renters rente; enten når du sparer penger eller når du skylder penger. Kort fortalt kan vi si at det er et økonomisk begrep som forklarer hvordan en inntjening eller kostnad utvikler seg avhengig av historikk. For å gjøre det litt enklere har vi valgt å dele inn artikkelen i to deler: den ene omhandler rentes rente på lån og den andre delen viser hvordan begrepet påvirker dine oppsparte midler.

Det er viktig å skille disse to tingene fra hverandre av den enkle grunnen av at renteutvikling på utestående lån er negativt for privatøkonomien mens tilsvarende utvikling på sparepengene dine virker positivt.

«Når lånet utvikler seg»

Har du noen gang hørt at det er dyrt å ikke nedbetale gjeld som har en høy rente? Grunnen til det er at rente-effekten og de totale omkostningene har en direkte relevans til renters rente. Dette kan, som i mange andre tilfeller, best illustreres gjennom et eksempel. La oss si at du har et kredittkort med en grense på 25,000 norske kroner. Ferieturen din koster nøyaktig 25,000, og du vet fra tidligere av at man alltid skal bruke kredittkort når man kjøper ferie for å få gratis reise- og avbestillingsforsikring. Den effektive renten på et kredittkort varierer mellom 18 % og 25 %.

Hva tror du kredittkortgjelden ligger på når man har glemt å betale tilbake pengene etter to år?

Den har doblet seg.

Hvis du noen gang har sett TV3-serien Luksusfellen, så kjenner du kanskje til den metoden der en av programlederne fører deltakeren med inn i et rom hvor han gjennom grafer og tall illustrerer hvordan de små lånene utvikler seg til å bli gigantiske kostnader. Hele essensen i renters rente på lån er at man ikke bare påberegner nye rentekostnader basert på grunnbeløpet, men også basert på rentene som har blitt lagt til i de foregående periodene – derav navnet renters rente.

For å unngå at ting går i helt gal retning bør man derfor alltid betjene det dyreste lånet først.

«Når sparegrisen utvikler seg»

Så skal vi over til den litt mer hyggelige og lett forståelige delen av temaet. Og vi hopper umiddelbart til eksempelet. La oss si at du setter inn 1,000,000 norske kroner på en sparekonto med 4 % effektiv rente. Hvis du lar det beløpet ligge urørt på bankkontoen din vil det etter ett år ha steget til 1,040,000. Du har da altså en gevinst på 40,000 norske kroner.

La oss si at du heller ikke rører den bankkontoen det neste året. Hva vil da skje med pengene?

Etter år to er ferdig vil det stå 1,081,600 på kontoen din. Du vil altså ha blitt premiert med 1600 ekstra kroner gjennom renters rente. Og slik baller det på seg hvert eneste år du lar pengene ligger på konto.

{ Add a Comment }

Hva kan jeg risikere ved et lån uten sikkerhet?

Nordmenns forbruksgjeld øker stadig, og for hvert eneste år øker prosenten av den totale gjelden som kommer fra forbrukslån og usikrede lån. Totalt har gjelden vår mer enn doblet seg de siste ti årene, selv om lån til bolig naturligvis spiller en stor rolle her. Men er det egentlig noen ekstra risiko forbundet med det å ta opp et lån uten sikkerhet, som man kanskje bør vite om før man eventuelt søker om et slikt lån?

Gjeld man ikke klarer å nedbetale

Med all gjeld er det en viss risiko, ettersom man vil få purringer, inkasso og strafferenter dersom man ikke betaler de regningene som kommer. Dette være seg et kredittkort, et lån uten sikkerhet, et boliglån eller studielån. Regelen er derfor egentlig ganske enkel – skal man ta opp et lån, så er man nødt til å ha penger til å betale tilbake. Så enkelt er det ikke alltid i praksis, da forandringer i livssituasjonen ofte kan påvirke dette.

Men generelt bør man lage seg en god betalingsplan før man tar opp et lån uten sikkerhet, siden rentene på disse lånene er ganske høye sammenlignet med sikrede lån. På denne måten vil man ha en viss kontroll over hva man skal betale tilbake hver måned den kommende tiden.

Inkasso, betalingsanmerkning og «Luksusfellen»

Det første som skjer dersom man ikke betaler for seg, er at regningene går til inkasso. I tillegg til at man da blir nødt til å betale strafferenter og gebyrer fra forfallsdato, så kan det også påløpe andre kostnader. Et allerede dyrt forbrukslån trenger ikke mange måneder på å bli dobbelt så dyrt som det i utgangspunktet var. Derfor er en av de største risikoene forbundet med usikrede lån nettopp det at gjelden bare vokser og vokser hvis man først havner bakpå.

Betalingsanmerkninger får man når man ikke betaler regningene sine. Disse kan få store konsekvenser for deg fremover, ettersom det vil hindre deg i å få boliglån, refinansiere eller å ta opp kredittkort. Følgelig er det ikke bare økonomien og lommeboken direkte det går utover, men også på andre områder i livet kan det bli kostbart. Les mer om lån uten sikkerhet på www.Lånutensikkerhetguide.no. Denne nettsiden har utmerket informasjon om forbrukslån uten sikkerhet.

Slik tar du tak i betalingsproblemene

For å unngå betalingsproblemer, som er den største risikoen ved et lån uten sikkerhet, så er man først og fremst nødt til å prioritere. Gjeld med den høyeste renten må alltid betales ned først, og prioriteres foran annen gjeld og forbruk. Havner man bakpå er det viktig at man tar kontakt med banken, for kanskje kan det hele løse seg med en enkel samtale. Det verste man gjør er å la være å betale regningene og utsette problemene, for da blir de fort større enn hva mange klarer å håndtere alene.
Refinansiering er en god løsning når man kanskje har havnet litt bakpå. Da kan man undersøke andre muligheter i andre banker og kanskje få et billigere lån med avdragsfrihet for en periode. Her er det viktig at man gjør dette tidlig, for hvis man har fått betalingsanmerkning, så blir søknaden om refinansiering ofte avslått.

{ Add a Comment }